Učitelky

KAŠPÁRCI

UČITELKA:

Kateřina Morávková

Hana Zastoupilová, Dis.

 ASISTENT PEDAGOGA:

Andrea Morávková

ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

KOČIČKY

UČITELKA

Mgr. Eva Stará

Vendula Němcová

ASISTENT PEDAGOGA:

Marta Haková

 ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

MEDVÍDCI

UČITELKA:

Nikola Zavadilová

Lucie Havelková, Dis.

ASISTENT PEDAGOGA:

Ivana Němcová

ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

sasa kocka meda

Do třídy U kašpárka jsou umísťovány děti ve věku zpravidla od tří do čtyř let, nejdříve však děti od dvou let. Název třídy vychází z tradiční pohádkové postavičky kašpárka. Celým výchovně vzdělávacím programem jsou totiž děti provázeny kašpárkem, který jim pomáhá seznamovat se s prostředím mateřské školy i okolního světa a k vytváření spokojenosti a pohody. Třída se nachází v prvním poschodíbudovy mateřské školy a je koncipována jako jeden velký prostor, díky čemuž jsou děti pod neustálým dohledem, jako i v jednom kolektivu. Kapacita třídy je 24 dětí.

ZVÝŠENÍ ÚPLATY

Vážení rodiče, od nového školního roku 2024/2025 dle pokynu zřizovatele se zvedne úplata za předškolní vzdělávání na 700,-Kč za měsíc.

Upravte si od září 2024 zálohy ve Vašich trvalých příkazech. Děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky jsou od plateb osvobozeny.

Děkujeme Vaše MŠ

LETNÍ PRÁZDNINY

Docházka dětí

1.7. - 26.7.

Vážení rodiče, prosíme Vás o nahlášení docházky, zda Vaše dítě bude o letních prázdninách docházet do MŠ. Do přiloženého tiskopisu v šatně zapište docházku v těchto dnech. Provoz bude omezen a děti budou spojeny na jedné třídě.

Děkujeme za spolupráci

Prosba o sponzorský dar

Vážení rodiče a příznivci MŠ Záměstí, rádi bychom opět rozšířili prvky na školní zahradě. Tímto bychom Vás chtěli požádat o případný sponzorský dar.

S případným sponzorským darem se obraťte na paní ředitelku nebo paní učitelku Němcovou Vendulu.

Za jakýkoliv dar předem děkujeme Vaše MŠ