Vítejte na nástěnce, kde naleznete aktuality z naší školky, ale i důležité dokumenty.

Zveme Vás na 

VELIKONOČNÍ JARMARK

který se koná

25.3. - 27.3. 2024 od 6 do 16 hodin v budově mateřské školy.

Přijďte nasát jarní atmosféru a zakoupit si malou drobnost. Těšíme se na Vás! 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 11.4.2024 od 8 do 15 hodin.

Přijďte si prohlédnout prostory MŠ, školní zahradu a kuchyň. 

K dispozici budou také přihlášky na nový školní rok 2024/2025

nebo si přihlášku můžete stáhnout zde: Přihláška 2024/2025

Od 1. 9. 2023 budeme vybírat zálohy za stravné a školné ve výši:

943,- (záloha za stravné na měsíc) + 600,- (úplata/školné na měsíc)

Celkem vybíráme zálohu za měsíc 1.543,-Kč. Tuto zálohu je třeba uhradit, bezhotovostně do 15. dne daného měsíce.

 

Děti, které mají odklad školní docházky a děti pro, které je předškolní vzdělávání povinné, školné/úplatu NEPLATÍ. Tyto děti platí pouze zálohu za stravné:

943,- (děti s povinným předškolním vzděláváním / záloha za stravné na měsíc)

1.012,- (děti s odkladem školní docházky / záloha za stravné na měsíc)

...