Vítejte na nástěnce, kde naleznete aktuality z naší školky, ale i důležité dokumenty.

DŮLEŽITÉ NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

VÁŽENÍ RODIČE,

V PÁTEK 29. 9. 2023 BUDE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ.

Od 1. 9. 2023 budeme vybírat zálohy za stravné a školné ve výši:

943,- (záloha za stravné na měsíc) + 600,- (úplata/školné na měsíc)

Celkem vybíráme zálohu za měsíc 1.543,-Kč. Tuto zálohu je třeba uhradit, bezhotovostně do 15. dne daného měsíce.

 

Děti, které mají odklad školní docházky a děti pro, které je předškolní vzdělávání povinné, školné/úplatu NEPLATÍ. Tyto děti platí pouze zálohu za stravné:

943,- (děti s povinným předškolním vzděláváním / záloha za stravné na měsíc)

1.012,- (děti s odkladem školní docházky / záloha za stravné na měsíc)

...

ZVÝŠENÍ ÚPLATY

Vážení rodiče, od nového školního roku 2023/2024 jsme nuceni zvednout úplatu za předškolní vzdělávání na 600,-Kč za měsíc. Upravte si od září 2023 zálohy ve Vašich trvalých příkazech. Děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky jsou od plateb osvobozeny.

Děkujeme Vaše MŠ