Vítejte na nástěnce, kde naleznete aktuality z naší školky, ale i důležité dokumenty.

Od 1. 9. 2022 budeme vybírat zálohy za stravné a školné ve výši:

943,- (záloha za stravné na měsíc) + 500,- (úplata/školné na měsíc)

Celkem vybíráme zálohu za měsíc 1.443,-Kč. Tuto zálohu je třeba uhradit, bezhotovostně do 15. dne daného měsíce.

 

Děti, které mají odklad školní docházky a děti pro, které je předškolní vzdělávání povinné, školné/úplatu NEPLATÍ. Tyto děti platí pouze zálohu za stravné:

943,- (děti s povinným předškolním vzděláváním / záloha za stravné na měsíc)

1.012,- (děti s odkladem školní docházky / záloha za stravné na měsíc)

...

ZMĚNA výše úplaty v MŠ od 1. 9. 2022

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem stanovuji od 1. 9. 2022 výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na 500,- Kč měsíčně.

(dle §6 ods. 1 vyhlášky č.14/20005Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění)

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné - (úplatu) NEPLATÍ.

Nezapomeňte si od 1. 9. 2022 změnit trvalý příkaz v bance.

 

V Chocni 1. 4. 2022 Mgr. Eva Stará

ředitelka školy

...

Vážení rodiče a ostatní příchozí,

UPOZORŇUJEME Vás, že je v celém areálu MŠ, to znamená: v budově, na školní zahradě a v blízkém okolí školy

ZÁKAZ KOUŘENÍ.

Z výchovného hlediska bychom měli jít dětem příkladem, být jim kladným vzorem a dodržovat etické a zdravotní zásady.

V případě, že nutkání kouřit je silnější než vůle, kuřte prosím u jiného odpadkového koše, než u toho těsně vedle mateřské školy.

Děti a zaměstnanci MŠ Vám děkují.

...