Učitelky

KAŠPÁRCI

UČITELKA:

Kateřina Morávková

Marta Haková

 ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

KOČIČKY

UČITELKA

Mgr. Eva Stará

Vendula Němcová

 ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

MEDVÍDCI

UČITELKA:

Nikola Zavadilová

Lucie Havelková, Dis.

ASISTENT PEDAGOGA:

Andrea Morávková

ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

sasa kocka meda

Do třídy U kašpárka jsou umísťovány děti ve věku zpravidla od tří do čtyř let, nejdříve však děti od dvou let. Název třídy vychází z tradiční pohádkové postavičky kašpárka. Celým výchovně vzdělávacím programem jsou totiž děti provázeny kašpárkem, který jim pomáhá seznamovat se s prostředím mateřské školy i okolního světa a k vytváření spokojenosti a pohody. Třída se nachází v prvním poschodíbudovy mateřské školy a je koncipována jako jeden velký prostor, díky čemuž jsou děti pod neustálým dohledem, jako i v jednom kolektivu. Kapacita třídy je 24 dětí.

ZVÝŠENÍ ÚPLATY

Vážení rodiče, od nového školního roku 2023/2024 jsme nuceni zvednout úplatu za předškolní vzdělávání na 600,-Kč za měsíc. Upravte si od září 2023 zálohy ve Vašich trvalých příkazech. Děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky jsou od plateb osvobozeny.

Děkujeme Vaše MŠ